22 juli 2010

Die Todesfuge, Paul CelanIs Die Todesfuga van Paul Celan een fuga? Een gedicht is geen polyfone muziek. Een fuga is op-gebouwd uit vier stemmen die gelijktijdig te horen zijn: een sopraan, alt, tenor en bas. Een gedicht heeft maar één stem. Toch is het mogelijk vormprincipes van de fuga te gebruiken voor een gedicht en dat is wat Paul Celan in Die Todesfuge heeft gedaan. Ik heb geprobeerd het gedicht als een fuga te analyseren en kwam tot het volgende resutaat. Het gaat om een vierstemmige fuga. Het gedicht begint met de woorden Schwarze Milch der Frühe die vier keer voorkomen. We kunnen bovendien aan het begin twee thema’s onderscheiden: het ‘wij’- gedeelte dat op de Joden betrekking heeft en het ‘hij’-gedeelte dat over de kampbewaker gaat. Het eerste en tweede thema luiden dan (vet resp schuin):

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends /
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts / wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt / der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
De volgende drie regels vormen het tussenspel, in de fuga divertimento genoemd. Die worden niet herhaald.

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde / er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
Nu komt de eerste variatie, ofwel eerste ontwikkeling in fugatermen:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends / wir trinken und trinken

Ein Mann wohnt im Haus und spielt mit den Schlangen der schreibt / der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Er zijn woorden omgekeerd, namelijk nachts/abends en mittags/morgens. In de muziektheorie heet dat kreeftengang (achterstevoren). Het tweede thema valt te vroeg in: een stretto (over-lapping). Het eerste thema is uitgebreid met de woorden Dein aschenes Haar Sulamith (vergroting of augmentatie).

Weer volgt een tussenspel:
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt / er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau / stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf
In de tweede ontwikkeling staan mittags/morgens weer op hun originele plaats, maar zijn nachts en abends nog omgekeerd. Weer komt het tweede thema te vroeg. Het is nu ingekort (diminutie). Het eerste thema probeert ertussen te komen, maar het tweede thema rukt opnieuw op:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends / wir trinken und trinken

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete / dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen
Opnieuw een tussenspel
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft / dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng
In dit tussenspel komt een nieuwe regel voor die nog drie keer herhaald zal worden: der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dat die totaal vier keer voorkomt, wil zeggen dat het een nieuw thema is. Ik noem het het doodsmotief.
Nu komt de laatste variatie:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts / wir trinken dich mittags
der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet
der Tod ist ein Meister aus Deutschland
Het doodsmotief onderbreekt het eerste thema, en kapt het tenslotte af. De man voltrekt de executie. Het laatste doodsmotief is slechts een herinnering.

De laatste woorden vormen de coda.

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith