09 oktober 2005

Ungleiches Liebespaar


In het kader van de studie-opdracht over Europa en de stier, kwam ik deze afbeelding van Otto Dix tegen.

Volgens de overlevering uit de Griekse mythologie was Europa de dochter van Agenor, de koning van Phoenicie en Telephassa, zuster van Kadmos. Zeus werd verliefd op haar en nam, om in haar nabijheid te komen, de gedaante aan van een witte stier. Op het strand, waar Europa met haar vriendinnen speelde, legde hij zich aan haar voeten. Europa streelde na aanvankelijke aarzeling de stier en ging vervolgens op zijn rug zitten. Daarop rees de stier op en ging met de zich aan het dier vastklampende Europa de zee in. Op Kreta nam Zeus zijn eigen gedaante aan en verwekte bij haar drie zonen waaronder Minos.

Europa en de stier is een veel gebruikt motief in de schilder- en beeldhouwkunst. Er zijn talloze afbeeldingen van. Professor Michael Wintle maakte er een studie van getiteld: Europa and the Bull. Hij deelde de afbeeldingen in in categorieën. Waar zou deze in vallen?